Kontakti

Virtuālais karjers www.izrakteni.lv

Administrācija

e-pasts: info@izrakteni.lv; t.+371 22079169

 

Virtuālā karjera www.izrakteni.lv turētājs:

SIA «АRHEO»
Ūdens 12 — 114, Rīga, LV — 1007
Reģistrācijas Nr. LV 40003961626
SEB banka, кods UNLALV2X
Konta Nr. LV47 UNLA 0050 0111 2522 6  (LVL)  

valdes loceklis — Raimonds Latiņins
t.               + 371 26492576        ; fakss + 371 7691616

www.arheogroup.lv

e-pasts: arheo@arheogroup.lv

Skype: ARHEO.

Reklāma

Virtuālais karjers: www.izrakteni.lv; e – mail: info@izrakteni.lv; t. +371 22079169 

REKLĀMAS UN SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANAS CENAS.